Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Termíny plateb

Vybírání stravného a školného zajišťuje provozář školní jídelny – Naděžda LIPKOVÁ

Termíny vybírání záloh za stravné a školné v hotovosti

Položky Datum Den Datum Den
ZÁŘÍ 14. 9. 2021 úterý 15. 9. 2021 středa
ŘÍJEN 12. 10. 2021 úterý 13. 10. 2021 středa
LISTOPAD 9. 11. 2021 úterý 10. 11. 2021 středa
PROSINEC 14. 12. 2021 úterý 15. 12. 2021 středa
LEDEN 11. 1. 2022 úterý 12. 1. 2022 středa
ÚNOR 15. 2. 2022 úterý 16. 2. 2022 středa
BŘEZEN 15. 3. 2022 úterý 16. 3. 2022 středa
DUBEN 12. 4. 2022 úterý 13. 4. 2022 středa
KVĚTEN 10. 5. 2022 úterý 11. 5. 2022 středa
ČERVEN 14. 6. 2022 úterý 15. 6. 2022 středa
SRPEN 30. 8. 2022 úterý

Hodinové termíny vybírání záloh

Dny v týdnu Úřední hodiny se vztahují k výběrovým dnům
ÚTERÝ 7.00 – 8.00 12.00 – 12.30 14.30 – 16.00
STŘEDA 6.00 – 8.00 12.00 – 12.30 14.30 – 15.00

Platba záloh na školné a stravné:

  • Převodem na účet MŠ – 12133441/0100
  • Platbu na účet MŠ provádějte nejlépe do 20. dne v měsíci.
  • Částka činí celkem 1300,- Kč (500,- školné + 800,-stravné).
  • Ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.
  • Vyrovnání plateb stravného placeného přes účet bude prováděno 2x ročně, v září a v únoru.