Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Termíny plateb

Vybírání stravného a školného zajišťuje provozář školní jídelny – Naděžda LIPKOVÁ

Termíny vybírání záloh za stravné a školné v hotovosti

Položky Datum Den Datum Den
ZÁŘÍ 13. 9. 2022 úterý
ŘÍJEN 11. 10. 2022 úterý

LISTOPAD 15. 11. 2022 úterý

PROSINEC 13. 12. 2022 úterý

LEDEN 17. 1. 2023 úterý

ÚNOR 14. 2. 2023 úterý

BŘEZEN 14. 3. 2023 úterý

DUBEN 18. 4. 2023 úterý

KVĚTEN 16. 5. 2023 úterý

ČERVEN 13. 6. 2023 úterý

SRPEN 29. 8. 2023 úterý

Hodinové termíny vybírání záloh

Dny v týdnu Úřední hodiny se vztahují k výběrovým dnům
ÚTERÝ 6.00 – 8.00 12.00 – 12.30 14.30 – 16.00
       

Platba záloh na školné a stravné:

  • Převodem na účet MŠ – 12133441/0100
  • Platbu na účet MŠ provádějte nejlépe do 20. dne v měsíci.
  • Částka činí celkem 1300,- Kč (500,- školné + 800,-stravné).
  • Ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.
  • Vyrovnání plateb stravného placeného přes účet bude prováděno 2x ročně, v září a v únoru.