Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Termíny plateb

Vybírání stravného a školného zajišťuje provozář školní jídelny – Naděžda LIPKOVÁ

Termíny vybírání záloh za stravné a školné v hotovosti

Položky Datum Den    
ZÁŘÍ 12. 9. 2023 úterý    
ŘÍJEN 17. 10. 2023 úterý    
LISTOPAD 14. 11. 2023 úterý    
PROSINEC 12. 12. 2023 úterý    
LEDEN 16. 1. 2024 úterý    
ÚNOR 13. 2. 2024 úterý    
BŘEZEN 12. 3. 2024 úterý    
DUBEN 16. 4. 2024 úterý    
KVĚTEN 14. 5. 2024 úterý    
ČERVEN 11. 6. 2024 úterý    
SRPEN 27. 8. 2024 úterý    

Hodinové termíny vybírání záloh

Dny v týdnu Úřední hodiny se vztahují k výběrovým dnům
ÚTERÝ

6.00 – 8.00

12.00 – 12.30 14.30 – 16.00
 

Platba záloh na školné a stravné:

  • Převodem na účet MŠ – 12133441/0100
  • Je nutné zadat variabilní symbol, který přidělí vedoucí stravování.
  • Částka činí celkem 1500,- Kč (500,- školné + 1 000,-stravné).
  • Ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.
  • Vyrovnání plateb stravného placeného přes účet bude prováděno 2x ročně, v září a v únoru.