Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Kritéria pro přijímání dětí

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti tříleté a starší ze spádové oblasti mateřské školy.
2) Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let s trvalým pobytem v Kadani.
3) Děti ve věku od tří let s trvalým pobytem v Kadani.
4) Děti, které dosáhnou věku tří let do prosince 2022  s trvalým pobytem v Kadani.

5) Jiné závažné skutečnosti ( sourozenec v MŠ). Ostatní mladší děti se přijímají podle kritéria věku od nejstaršího po nejmladšího.

V MŠ máme pro školní rok 2022/2023 volných 42 míst.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 5).

 

V Kadani  dne 28. 2. 2022

Zvláštní zápis ( pro ukrajinské děti) proběhne dne 6.6. od 10 -12 hodin a od 14 -16 hodin.

 Kritéria jsou spádovost a věk dítěte. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti tříleté a starší ze spádové oblasti mateřské školy. Ostatní mladší děti se přijímají podle kritéria věku od nejstaršího po nejmladšího.

Počet volných míst .0

 

Mgr Jitka Pichlíková

ředitelka Mateřské školy

ul. Na Podlesí 1481,

432 01 Kadaň,

příspěvková organizace