Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Výsledky správního řízení pro školní rok 2022/2023

                 Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

 

 

 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

 

Registrační číslo a výsledek řízení

 

 

1.       Přijat/a                                                       

2.       Přijat/a                                                       

3.       Přijat/a                                                      

4.       Přijat/a                                                       

5.       Přijat/a                                                       

6.       Přijat/a                                                       

7.       Přijat/a                                                       

8.       Přijat/a                                                      

9.       Přijat/a                                                       

10.   Přijat/a                                                       

11.   Přijat/a                                                       

12.   Přijat/a                                                       

13.   Přijat/a                                                      

14.   Přijat/a                                                      

15.   Přijat/a                                                       

16.   Přijat/a                                                       

17.   Přijat/a                                                      

18.   Přijat/a 

19.   Přijat/a 

20.   Přijat/a 

21.   Přijat/a 

22.   Přijat/a 

23.   Přijat/a

24.   Přijat/a 

25.   Přijat/a 

26.   Přijat/a 

27.   Přijat/a 

28.   Přijat/a 

29.   Přijat/a 

30.   Přijat/a 

31.   Přijat/a

32.   Přijat/a

33.   Přijat/a 

34.   Přijat/a 

35.   Přijat/a 

36.   Přijat/a

37.  Zpětvzetí žádosti – zastavení správního řízení 

38.  Přijat/a 

39.  Přijat/a 

40.  Přerušení správního řízení – zápis neuzavřen 

41.  Přijat/a

42.  Přerušení správního řízení - zápis neuzavřen 

43.  Přerušení správního řízení – zápis neuzavřen 

44.  Přijat/a 

45.  Přijat/a 

46.  Přijat/a 

47.  Přijat/a 

48.  Přijat/a

49.  Přijat/a 

50.  Přijat/a 

51.  Přerušení správního řízení – zápis neuzavřen 

52.  Zpětvzetí žádosti - zastavení správního řízení  

53.  Přijat/a 



 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  3. 6. 2022                                                     Mgr. Jitka Pichlíková, ředitelka školy