Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Výsledky správního řízení pro rok 2023/2023

             

Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,   o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2023/2024 těmto uchazečům:

 

 

 

 

 

Uchazeč

 

 

 s registračním číslem:

 

 

Výsledek řízení

 

 

Uchazeč

 

 

 s registračním číslem:

 

 

Výsledek řízení

 

 

02/2023

 

 

přijat/a

 

 

37/2023

 

 

přijat/a

 

 

03/2023

 

 

přijat/a

 

 

38/2023

 

 

přijat/a

 

 

05/2023

 

 

přijat/a

 

 

40/2023

 

 

přijat/a

 

 

06/2023

 

 

přijat/a

 

 

41/2023

 

 

přijat/a

 

 

07/2023

 

 

přijat/a

 

 

42/2023

 

 

přijat/a

 

 

08/2023

 

 

přijat/a

 

 

43/2023

 

 

přijat/a

 

 

09/2023

 

 

přijat/a

 

 

44/2023

 

 

přijat/a

 

 

10/2023

 

 

přijat/a

 

 

45/2023

 

 

přijat/a

 

 

13/2023

 

 

přijat/a

 

 

46/2023

 

 

přijat/a

 

 

14/2023

 

 

přijat/a

 

 

47/2023

 

 

přijat/a

 

 

15/2023

 

 

přijat/a

 

 

48/2023

 

 

přijat/a

 

 

16/2023

 

 

přijat/a

 

 

49/2023

 

 

přijat/a

 

 

17/2023

 

 

přijat/a

 

 

50/2023

 

 

přijat/a

 

 

18/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

22/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

23/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

24/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

25/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

26/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

27/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

28/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

29/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

30/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

31/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

32/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

33/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

34/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

35/2023

 

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Datum zveřejnění: 2. 6. 2023

 

 

 

     Datum sejmutí:   20. 6. 2023

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Pichlíková –  ředitelka školy