Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Testování dětí

Testování stanovených skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení bude probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí, žáků a studentů určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Testování se neprovádí u dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování dětí  bude probíhat pravidelně 2x týdně prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu za účasti zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby. Testování dětí  se vždy bude provádět bezprostředně po příchodu do školy, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Nebude-li dítě přítomno v den termínu ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Vyhodnocení testu:

— Pokud je výsledek negativní, je dítěti umožněna účast na prezenční výuce.

— Pokud je výsledek pozitivní, testovaný rovnou odchází ze školy. Zákonný zástupce je povinen telefonicky informovat  praktického lékaře pro děti a dorost. Lékař rozhodne o provedení vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a bylo 2 dny před provedením testu ve škole, je zákonný zástupce povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

— Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.