Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

STÁVKA 27.11.2023

             

Vážení rodiče,

je pravděpodobné, že se zaměstnanci naší školy připojí ke stávce, kterou vyhlašuje

a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství na 27. 11. 2023.

Toto právo je zakotveno v čl.27 odst. 4,  Listiny základních práv a svobod

O stávce nerozhoduje ředitel školy ale zaměstnanci. Ti vytvářejí stávkový výbor, který nejpozději tři dny před stávkou oznámí řediteli, kolik zaměstnanců se stávky účastní. Ředitel poté rozhoduje o organizaci výuky a možnostech provozu školy, včetně možného uzavření celé školy.

Stanovisko Rady Asociace ředitelů základních škol ČR ke stávce, vyhlášené Českomoravským odborový svazem pracovníků školství na pondělí 27.11.2023.

Rada se shodla na následujícím:
Úlohou ředitele školy, coby zaměstnavatele, není organizovat stávku jako takovou.
Přesto vzhledem k současné situaci, doporučujeme ředitelům škol své pedagogy podpořit, pokud se škola pro tuto akci rozhodne.
Co nás k tomu vede?
I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se především o:
● Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.

● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.

● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.).

● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.

● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky. 

● Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.

● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).
Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními skutečné priority státu.
Za Radu AŘZŠ, Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA, prezident Asociace ředitelů ZŠ ČR

.

O opatřeních, která se budou týkat provozu naší školy, vás budu informovat, jakmile obdržím podklady od stávkového výboru.

Jitka Pichlíková, ředitelka školy