Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Stanovení úplaty za vzdělávání na období školního roku 2024/2025

             

Stanovení úplaty za vzdělávání na období školního roku 2024/2025


Rada města stanovuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), § 123, ods. 4. měsíční úplatu na období školního roku 2024/2025 za předškolní  vzdělávání ve všech mateřských školách zřizovaných Městem Kadaň ve výši 700 Kč.


(Usnesení z 15. schůze Rady města Kadaně, konané dne 22. 2. 2024)Jitka Pichlíková, ředitelka školy