Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Od 12.4.2021 bude MŠ Hvězdička  v provozu pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách (nejvýše 15 dětí ). Děti budou rozděleny do pěti tříd ( Žabičky, Koťata, Lišky, Medvědi, Myšky).

Provoz bude na všech třídách od 5.30 hodin do 17 hodin.

V MŠ mohou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

  • Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZ umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k  předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je vzdělávání organizováno buď v samostatné skupině nebo mohou být zařazeny do skupiny, kde jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech bude dodržena podmínka, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.