Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Přerušení provozu v době stávky 27.11.2023

             

Vážení rodiče,

dne 27. listopadu 2023  se zapojí všichni zaměstnanci školy do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. 

Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.

Dne  27. 11. 2023 bude přerušen provoz školy ze závažných organizačních důvodů.

Od   28. 11. 2023  bude MŠ v běžném provozu.

 

Důvod a cíle stávky:

·         zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;

·         zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;

·         nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

 

 Jelikož je délka konání stávky ohlášena na 1 pracovní den, výpočet školného se v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání nemění, nevzniká nárok na snížení školného za daný měsíc.


Jitka Pichlíková, ředitelka školy