Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Přerušení provozu v červenci a srpnu 2023

             

Přerušení provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin v měsících červenci a v srpnu

V době od 3. 7. 2023 do 28. 7. 2023 bude provoz v  MŠ přerušen.

V době přerušení provozu může v nutných případech poskytnout vzdělávání náhradní MŠ - MŠ Klásek, Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, a to na základě závazně podané žádosti zákonného zástupce a ve stanoveném termínu. O pravidlech zajištění náhradní MŠ budou zákonní zástupci informováni nejpozději k 28. 4. 2023.

Zápis do náhradní MŠ proběhne dne 6. 6. 2023 v době od 14 - 16 hodin. V této době se zákonný zástupce musí osobně dostavit k ředitelce MŠ Klásek. Vzdělávání v náhradní škole se týká dětí, které byly závazně přihlášené k prázdninovému provozu.

Po dobu prázdninového provozu stanovuje ředitelka úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 500,- Kč/měsíc. V případě nahlášení dítěte k prázdninovému provozu, bez ohledu na počet dní docházky, hradí zákonný zástupce celou úplatu ve výši 500,- Kč. Při absenci dítěte v mateřské škole se úplata nevrací. Úplatu a stravné zaplatíte způsobem obvyklým, tzn. ve své kmenové MŠ. Výše stravného se řídí podmínkami dané MŠ (každá MŠ může mít stanovenou odlišnou částku).
Dítě, které bude omluveno a nebude do mateřské školy po celou dobu letních prázdnin docházet, bude od úplaty osvobozeno.

V měsíci srpnu bude MŠ Hvězdička v omezeném provozu kvůli rekonstrukci školní jídelny, do MŠ budou v této době docházet předem přihlášené děti z naší MŠ a  předem přihlášené děti z náhradní MŠ Klásek. Moc všem děkujeme za pochopení a spolupráci.

 Ve dnech 28. 8. až 31. 8. budou zajišťovat provoz všechny mateřské školy, a to v omezeném režimu ( provoz jednotlivých tříd bude upraven s ohledem na probíhající přípravu nového školního roku, bezpečnostní a organizační podmínky). 

Školní rok bude zahájen 1. 9. 2023

Mgr. Jitka Pichlíková, ředitelka školy

 

Rada města vzala na vědomí usnesením č. 209/2023 dne 6. 4. 2023.