Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Přerušení provozu o hlavních prázdninách

                 V době od 1. 8. 2022 do 26. 8. 2022 bude provoz na naší MŠ přerušen. 

V době přerušení provozu může v nutných případech poskytnout vzdělávání náhradní MŠ - Čtyřlístek ( Klášterecká 1557) a to na základě závazně podané žádosti zákonného zástupce  v termínu 7. 6. 2022 od 14 -16 hodin na MŠ Čtyřlístek. 

O pravidlech zajištění náhradní MŠ byli zákonní zástupci informováni ředitelkou kmenové školy  k 30. 4. 2022 na nástěnkách jednotlivých tříd MŠ a na FB školy.

Ve dnech 29. 8. 2022 až 31. 8. 2022 budou zajišťovat provoz všechny MŠ v omezeném režimu, provoz jednotlivých tříd bude upraven s ohledem na probíhající přípravu nového školního roku.

ŠKOLNÍ ROK BUDE ZAHÁJEN 1. 9. 2022.

                                                 Mgr. Jitka Pichlíková, ředitelka školy