Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Přerušení provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu 2024

  Přerušení provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu 2024

 

V době od 1. 7. 2024 do 26. 7. 2024 bude přerušen provoz v těchto mateřských školách:

1. MŠ - Mateřská škola, ul. Kpt. Jaroše 581, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

3. MŠ – Mateřská škola, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

10. MŠ – Mateřská škola, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace

 

V době od 29. 7. 2024 do 23. 8. 2024 bude přerušen provoz v těchto mateřských školách:

4. MŠ - Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

6. MŠ - Mateřská škola, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

9. MŠ – Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1483, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

 

 

Střídání MŠ

1. MŠ – 4. MŠ

3. MŠ – 9. MŠ

6. MŠ – 10. MŠ

 

V době přerušení provozu příslušné kmenové MŠ může v nutných případech poskytnout vzdělávání náhradní MŠ, a to na základě závazně podané žádosti zákonného zástupce a ve stanoveném termínu. O pravidlech zajištění náhradní MŠ budou zákonní zástupci informování ředitelkou kmenové mateřské školy nejpozději k 29. 4. 2024.

 

Ve dnech 26. 8. 2024 až 30. 8. 2024 budou zajišťovat provoz všechny mateřské školy, a to v omezeném režimu (provoz jednotlivých tříd bude upraven s ohledem na probíhající přípravu nového školního roku, bezpečnostní a organizační podmínky)

Školní rok bude opět zahájen 2. 9. 2024


 Rada města Kadaně vzala na vědomí informace o přerušení provozu mateřských škol v Kadani v roce 2024 na 16. schůzi Rady města Kadaně,  konané dne 11. 4. 2024.

Usnesení č. 204/2024 - Přerušení provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin měsících červenci a srpnu 2024.